Szkoła driftuFunkcje pieniądza

Funkcje pieniądza

by
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Jednym z podstawowych zagadnień ekonomicznych jest problematyka pieniądza. Jest on powszechnie akceptowalnym środkiem wymiany, dzięki któremu można dokonać płatności za wszelkie dostarczone dobra i usługi, a także towary. Ma wiele cech, spośród których kilka pełni rolę najbardziej istotną. Jest on przede wszystkim środkiem wymiany. Pośredniczy on w wszelkich transakcjach, które mają na celu równoczesną i wzajemną wymianę lub przekazanie towaru i pieniądza, pomiędzy osobami, które uczestniczą w tejże wymianie. Dzięki sprzedaży, czy wymianie usług, otrzymuje się pieniądze, które potem mogą być spożytkowane na inne dobra, towary, czy usługi. Pieniądz pełni również funkcję miernika wartości towarów, czyli jest uznawany za jednostkę obrachunkową. Dzięki temu, że istnieje kategoria pieniądza, istnieje również kategoria ceny, czyli wartość dobra wyrażona w jednostce pieniężnej. Istnienie pieniądza, to zastosowanie wspólnej, jednolitej jednostki obrachunkowej, która upraszcza gospodarce funkcjonowanie. Pieniądz jest przede wszystkim środkiem płatniczym. To za jego pomocą można uregulować zobowiązania wynikające z tytułu zaciągniętego przez daną osobę kredytu, zapłaceniu należnego podatku, zwrócenia kary pieniężnej, czy po prostu zapłaty w supermarkecie za różnego rodzaju produkty. Dzięki kredytom i pożyczkom, wykształciła się kolejna funkcja pieniądza, czyli system kredytowo – pożyczkowy, który jest niczym innym, jak motorem napędzającym system gospodarczy każdego kraju.

Nie można również zapomnieć o przechowywaniu i gromadzeniu środków pieniężnych, czyli o tezauryzacji. Wierząc, że pieniądz zachowuje wartość, oddaje się pieniądze do banku, by procentowały, a nasze oszczędności życia stopniowo wzrastały, bądź przynajmniej nie malały. Jedną z ostatnich funkcji pieniądza, jest jego funkcjonowanie jako środka wymiany międzynarodowej. Funkcja ta istnieje przede wszystkich w państwach bogatych, które mają stabilną walutę, są wysoko rozwinięte i mogą korzystać z pieniądza, jako środka rozliczeń międzynarodowych.

Zobacz także pozostałe artykuły:

Back to Top